کلینیک روانکاوی تداعی فضایی برای معرفی و رزرو وقت ملاقات با درمانگران تحلیلی است. پیش‌فرض ما این است که درمانگران تحلیلی در فضای آنلاین کمتر مجال معرفی پیدا کرده‌اند. یک بخشی از آن به دلیل ماهیت روانکاوی است. در روانکاوی سنتی گمان بر این بود که درمانگر هرچه بیشتر مبهم و خنثا باشد، فرایند روانکاوی پیشروی بهتری دارد. اما این ایده در روانکاوی معاصر و با مطرح شدن فضای بین‌الاذهانی و اهمیت به انتقال متقابل درمانگر مورد سوال قرار گرفته است. آنچه روانکاوی را پیش می‌برد، تعامل با آنالیزان در عین حفظ حریم‌ها و چارچوب‌هاست. از این‌رو در کلینیک روانکاوی تداعی با حفظ دیسپلین و پرنسیپ روانکاوی، اقدام به معرفی درمانگران تحلیلی می‌کنیم.

این سایت بخشی از پروژه‌ی آموزشی و درمانی تداعی است که پیش از این با «مجله‌ی روانکاوی تداعی» فعالیتش را شروع کرده است. مهدی میناخانی به عنوان مسئول و ریحانه معصومی علا به عنوان همکار اصلی اعضای ثابت پروژه هستند و همکاران دیگری اعم از درمانگران و مترجمان مختلف به فراخور به پروژه یاری می‌رسانند.