همکاری با ما

اگر آموزش استاندارد روانکاوی را گذرانده‌اید یا در حال گذراندن دوره‌ی آموزشی خود هستید و تمایل دارید که با ما همکاری کنید، لطفاً این فرم را تکمیل کنید. ترجیح ما درمانگرانی هستند که یا دوره‌ی استاندارد را تکمیل کرده‌اند یا «کاندیدای رواندرمانی تحلیلی» هستند. با وجود این؛ دانش‌پژوهان روانکاوی که پیشینه‌ی غنی دارند را نیز به همکاری دعوت می‌کنیم.

یادآوری می‌کنیم که ما صرفاً درمانگرانی که خود تحلیل شده‌اند یا در حال تحلیل شخصی هستند را برای همکاری می‌پذیریم.