۶f3f19c0-cc89-465a-b504-32e1741b0dc4

آرزو صائبی، روان‌شناس بالینی هستم.
در دوره‌های تحلیلی متعددی نزد اساتید روانکاوی شرکت کرده‌ام و دو سال اخیر را در مرکز مطالعات روانکاوی تهران مشغول آموزش هستم. در این مدت به طور اختصاصی روی رویکرد مبتنی بر ایگو سایکولوژی متمرکز شده‌ام. با وجود این، بنا به ماهیت روانکاوی، بسته به موقعیت از رویکردهای دیگر روانکاوی نیز بهره می‌برم. در رویکرد ایگوسایکولوژی با ایجاد رابطه درمانی و با دیدن از دریچه چشم مراجع، به نقاط ضعف و قدرت ایگو، الگوهای ارتباطی فرد و شیوه‌ی برخورد با مسائل می‌پردازیم. گمان روانکاوی این است که بینش نسبت به این بخش‌های روان موجب پختگی شخصیت فرد و در طولانی مدت موجب تغییر در ساختارهای شخصیت و نیز بهبود کیفیت زندگی فرد می‌شود.

طبق روال جریان روانکاوی، حدود ۶ سال است به صورت پیوسته تحت درمان تحلیلی هستم (و همچنان ادامه دارد)، و در کار درمانی برای فهم بهتر مراجعانم به طور مستمر سوپرویژن می‌گیرم.

همچنین در مجله‌ی روانکاوی تداعی همکاری دارم و پادکست‌های مجله را روایت می‌کنم.


محل ملاقات حضوری: خیابان وزرا

زمان‌های آزاد درمانگر: سه‌شنبه ساعت ۱۶ تا ۱۹